Ervaringsverhalen. Mijn reis, jouw inspiratie.

Olivier Liempt, deelnemer opleiding "Ik merk positieve verandering bij collega’s en leidinggevenden in het denkbeeld over verzuim rondom ziektes, met name PTSS, mijn corebusiness." 

Olivier Liempt, deelnemer opleiding 

In 2021 volgde ik de opleiding ervaringsdeskundig coach. Met 30 jaar ervaring in noodhulp en recherche bij de Nationale Politie, kreeg ik te maken met PTSS en depressie.

De organisatie bood deze opleiding aan, maar ik was al op zoek naar een manier om mijn ervaringen en kennis om te zetten in iets werkbaars en ondersteunends voor zowel mezelf als anderen.

De opleiding heeft mijn leven drastisch veranderd. Ik heb geleerd dat ik niet de enige ben met hobbels op de weg en heb tools gekregen om met tegenslagen om te gaan.

Ik ben nu veel meer zelfreflecterend en outreachend naar anderen. Ik signaleer mogelijke obstakels beter en sneller bij mezelf en collega's en weet daar nu vorm of woorden aan te geven.

Door de opleiding ben ik binnen de organisatie ander werk gaan doen als casemanager bij het team Beroepsrisico. Dit ligt meer in het verlengde van mijn ervaringsdeskundigheid. Ik werk nu met collega's met een beroepsziekte en zet mijn ervaring en kennis in wanneer dat wenselijk is.

In 2021 volgde ik de opleiding ervaringsdeskundig coach. Met 30 jaar ervaring in noodhulp en recherche bij de Nationale Politie, kreeg ik te maken met PTSS en depressie.

De organisatie bood deze opleiding aan, maar ik was al op zoek naar een manier om mijn ervaringen en kennis om te zetten in iets werkbaars en ondersteunends voor zowel mezelf als anderen.

De opleiding heeft mijn leven drastisch veranderd. Ik heb geleerd dat ik niet de enige ben met hobbels op de weg en heb tools gekregen om met tegenslagen om te gaan.

Ik ben nu veel meer zelfreflecterend en outreachend naar anderen. Ik signaleer mogelijke obstakels beter en sneller bij mezelf en collega's en weet daar nu vorm of woorden aan te geven.

Door de opleiding ben ik binnen de organisatie ander werk gaan doen als casemanager bij het team Beroepsrisico. Dit ligt meer in het verlengde van mijn ervaringsdeskundigheid. Ik werk nu met collega's met een beroepsziekte en zet mijn ervaring en kennis in wanneer dat wenselijk is.

Olivier 2

"Door de juiste woorden te geven aan wat iemand met PTSS voelt of ervaart, help ik anderen het beter te begrijpen."

Olivier van Liempt

Ik merk een positieve verandering bij collega's en leidinggevenden in het denkbeeld over verzuim rondom ziektes, met name PTSS, wat mijn corebusiness is.

De kracht van ervaringsdeskundigheid onderschat ik zelf nog wel eens, maar door de juiste woorden te geven aan wat iemand met PTSS voelt of ervaart, help ik anderen het beter te begrijpen. Voor de een kan het een middel zijn om het thema beter te begrijpen, en voor de ander kan het een middel zijn om zichzelf beter te leren begrijpen.

Het was fijn om de opleiding op mijn eigen moment te kunnen volgen. Ingevingen en leermomenten bieden zich niet aan op geijkte momenten, dus het was goed om zelf mijn momenten te kunnen kiezen waarop ik iets op papier moest zetten.

Ik raad deze opleiding aan mensen met een kwetsuur die het aan/uit-knopje in zichzelf hebben gevonden, die goed hersteld zijn of hun problematiek voor zichzelf leefbaar hebben gemaakt. Ik wil dat deze kennis en ervaringen gedeeld worden, zodat anderen die dat nog niet hebben gevonden, makkelijker kunnen herstellen.

Ik merk een positieve verandering bij collega's en leidinggevenden in het denkbeeld over verzuim rondom ziektes, met name PTSS, wat mijn corebusiness is.

De kracht van ervaringsdeskundigheid onderschat ik zelf nog wel eens, maar door de juiste woorden te geven aan wat iemand met PTSS voelt of ervaart, help ik anderen het beter te begrijpen. Voor de een kan het een middel zijn om het thema beter te begrijpen, en voor de ander kan het een middel zijn om zichzelf beter te leren begrijpen.

Het was fijn om de opleiding op mijn eigen moment te kunnen volgen. Ingevingen en leermomenten bieden zich niet aan op geijkte momenten, dus het was goed om zelf mijn momenten te kunnen kiezen waarop ik iets op papier moest zetten.

Ik raad deze opleiding aan mensen met een kwetsuur die het aan/uit-knopje in zichzelf hebben gevonden, die goed hersteld zijn of hun problematiek voor zichzelf leefbaar hebben gemaakt. Ik wil dat deze kennis en ervaringen gedeeld worden, zodat anderen die dat nog niet hebben gevonden, makkelijker kunnen herstellen.

Lees meer ervaringsverhalen

Laura Thurlings

De opleiding bracht mij het laatste stukje acceptatie dat ik nodig had om anderen te begeleiden zonder dat mijn eigen emoties in de weg zitten.

Richard Hart

Ik zie ervaringsdeskundigheid nu als mijn grote kracht en daarmee maak ik het verschil ten opzichte van reguliere coaches.

Mariska van der Goot

Mijn persoonlijke groei zit denk ik vooral in het feit dat ik mensen help met het accepteren en aanvaarden van hulpmiddelen.

Susan van Dijk

Susan van Dijk

Ik ben gaan inzien dat persoonlijke ervaringen in combinatie met inhoudelijke werkervaringen, een waardevolle combinatie is. 

Maureen Reimer

Ik weet nu dat ik er klaar voor ben om zelfstandig mijn eigen unieke praktijk op te zetten. Deze opleiding was de laatste stap die ik nodig had.

Olivier van Liempt

Ik merk positieve verandering bij collega’s en leidinggevenden in het denkbeeld over verzuim rondom ziektes met name PTSS wat mijn corebusiness is.

Judith Luchies

Wat het mij vooral heeft gebracht is de bevestiging dat mijn eigen kwetsbaarheid van enorm toegevoegde waarde kan zijn in mijn begeleiding.

Gerda Vochteloo

De opleiding geeft structuur, een kader en een taal aan ervaringsdeskundigheid. Mijn gereedschapskist is uitgebreid met nieuwe gereedschappen.