Ervaringsverhalen. Mijn reis, jouw inspiratie.

Gerda Vochteloo, deelnemer opleiding "De opleiding geeft structuur, een kader en een taal aan ervaringsdeskundigheid. Mijn gereedschapskist is uitgebreid met nieuwe gereedschappen."

Gerda Vochteloo, deelnemer opleiding 

Mijn achtergrond qua werk is divers. Na een periode te hebben gewerkt als hulpverlener in de jongerenpsychiatrie, ben ik aan het werk gegaan in de ICT als projectmanager. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon.

In 2002 kreeg ik de diagnose MS en ik volgde de opleiding tot ervaringsdeskundig coach om aan de slag te kunnen gaan als MS-coach bij de MS Vereniging Nederland

De opleiding heeft mijn leven enorm veranderd. Het heeft me nog meer duidelijk gemaakt op welke manier ik zelf omga met chronisch ziek-zijn en op welke manier ik anderen daarbij een steuntje kan geven.

Dit traject heeft me geholpen om woorden te geven aan mijn ervaringen en kennis met betrekking tot chronisch ziek zijn. Door ervaringen expliciet te benoemen en te beschrijven, is het ervaringskennis geworden.

De opleiding heeft mij ook meer zekerheid gebracht in mijn rol als coach. Al van jongs af aan ben ik een hulpverlener geweest in veel verschillende rollen, maar het traject van ervaringsdeskundig professional heeft daar echt een laag aan toegevoegd.

De opleiding heeft mijn leven enorm veranderd. Het heeft me nog meer duidelijk gemaakt hoe ik zelf omga met chronisch ziek-zijn en hoe ik anderen daarbij een steuntje kan geven.

Ik heb geleerd om woorden te geven aan mijn ervaringen en kennis met betrekking tot chronisch ziek zijn.

De opleiding heeft mij ook meer zekerheid gebracht in mijn rol als coach. Al van jongs af aan ben ik een hulpverlener geweest in veel verschillende rollen, maar het traject van ervaringsdeskundig professional heeft daar echt een laag aan toegevoegd.

"Ik vind de vrijheid, zelfwerkzaamheid en eigen tempo van de opleiding erg prettig. Hierdoor is het goed mogelijk om deze opleiding te combineren met een betaalde baan. Het maakt ook dat ik, afhankelijk van mijn energie, kan bepalen hoeveel of weinig ik op een dag doe. Dit geeft weinig stress."

Gerda Vochteloo

De opleiding geeft structuur, een kader en een taal aan ervaringsdeskundigheid. Mijn gereedschapskist is uitgebreid met nieuwe gereedschappen om naar de (belevings)wereld van chronisch zieke mensen te kijken. 

De kracht van ervaringsdeskundigheid ligt in het naast iemand staan, het samen zoeken naar de weg die iemand kan gaan om (weer) de regie te nemen. Gebruikmaken van eigen ervaringen om de ander nieuwe wegen te laten vinden. 

Hoe mooi zou het zijn wanneer mensen met een chronische ziekte bij de diagnose niet alleen allerlei medische professionals zien, maar ook de mogelijkheid krijgen om met een ervaringsdeskundige te praten.

Vaak wordt nu al de mogelijkheid geboden om met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog te praten. Nog mooier zou zijn wanneer daar de ervaringsdeskundige aan toegevoegd kan worden.

Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die een chronische ziekte heeft en zich begeeft op het gebied van begeleiding, ondersteunen en coaching.

De opleiding geeft structuur, een kader en een taal aan ervaringsdeskundigheid. Mijn gereedschapskist is uitgebreid met nieuwe gereedschappen om naar de (belevings)wereld van chronisch zieke mensen te kijken.

Hoe mooi zou het zijn wanneer mensen met een chronische ziekte bij de diagnose niet alleen allerlei medische professionals zien, maar ook de mogelijkheid krijgen om met een ervaringsdeskundige te praten. Daarom ga ik nu zelf aan de slag als MS-coach bij de MS Vereniging Nederland.

Ik raad deze opleiding aan aan iedereen die een chronische ziekte heeft en zich begeeft op het gebied van begeleiding, ondersteunen en coaching.

Lees meer ervaringsverhalen

Laura Thurlings

De opleiding bracht mij het laatste stukje acceptatie dat ik nodig had om anderen te begeleiden zonder dat mijn eigen emoties in de weg zitten.

Richard Hart

Ik zie ervaringsdeskundigheid nu als mijn grote kracht en daarmee maak ik het verschil ten opzichte van reguliere coaches.

Mariska van der Goot

Mijn persoonlijke groei zit denk ik vooral in het feit dat ik mensen help met het accepteren en aanvaarden van hulpmiddelen.

Susan van Dijk

Susan van Dijk

Ik ben gaan inzien dat persoonlijke ervaringen in combinatie met inhoudelijke werkervaringen, een waardevolle combinatie is. 

Lees meer ervaringsverhalen

Laura Thurlings

De opleiding bracht mij het laatste stukje acceptatie dat ik nodig had om anderen te begeleiden zonder dat mijn eigen emoties in de weg zitten.

Richard Hart

Ik zie ervaringsdeskundigheid nu als mijn grote kracht en daarmee maak ik het verschil ten opzichte van reguliere coaches.

Mariska van der Goot

Mijn persoonlijke groei zit denk ik vooral in het feit dat ik mensen help met het accepteren en aanvaarden van hulpmiddelen.

Susan van Dijk

Susan van Dijk

Ik ben gaan inzien dat persoonlijke ervaringen in combinatie met inhoudelijke werkervaringen, een waardevolle combinatie is. 

Maureen Reimer

Ik weet nu dat ik er klaar voor ben om zelfstandig mijn eigen unieke praktijk op te zetten. Deze opleiding was de laatste stap die ik nodig had.

Olivier van Liempt

Ik merk positieve verandering bij collega’s en leidinggevenden in het denkbeeld over verzuim rondom ziektes met name PTSS wat mijn corebusiness is.

Judith Luchies

Wat het mij vooral heeft gebracht is de bevestiging dat mijn eigen kwetsbaarheid van enorm toegevoegde waarde kan zijn in mijn begeleiding.

Gerda Vochteloo

De opleiding geeft structuur, een kader en een taal aan ervaringsdeskundigheid. Mijn gereedschapskist is uitgebreid met nieuwe gereedschappen.

Wil je jouw ervaring met ziekte passend leren inzetten in begeleiding van mensen?