Praktische informatie over onze organisatie


null

Over ons

Wij vinden dat mensen met een chronische aandoening of kwetsbare psychische gezondheid maximaal moeten kunnen participeren in de samenleving.

Daarom bieden we scholing en training, ervaringsdeskundige begeleiding en coaching en zetten we projecten en programma's op voor deze groep mensen.

We werken vanuit de overtuiging dat ervaringsdeskundigheid werkt. Iedereen die bij ons werkt heeft zelf een kwetsbare gezondheid én heeft een expertise op het gebied van coaching en begeleiding bij ziekte en in werk.

We zijn opgericht in 2012 en komen voort uit een project van de Reumapatiëntenbond dat in 2006 startte. Lees hier ons persoonlijke verhaal. Robbert en Ton
Robbert Janssen en Ton van Hout bij de oprichting van Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk in 2012.

Raad van Toezicht

Jeroen van Gils vormt de Raad van Toezicht en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de maatschappelijke effecten van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.

Bestuur

Robbert Janssen is belast met het dagelijks bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de algemene leiding en strategie van de Stichting.

Ervaringsdeskundige adviesraad

Het team van ervaringsdeskundigen geeft gevraagd en ongevraagd raad en advies aan het bestuur. Zij zijn mede bepalend voor de visie en strategie van de Stichting.

CCZW Ambassadeurs

  • Ton van Hout was jarenlang projectleider bij de Reumapatiëntenbond op het gebied van ervaringsdeskundigheid en werk. Hij speelde in 2012 een belangrijke rol bij de oprichting van Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk. Hij is nog steeds verbonden aan de Stichting, ook al is hij met pensioen.  

  • Cees Wevers kent als voormalig bedrijfsarts de praktijk van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, verzuim- en re-integratie. Als senior onderzoeker TNO Arbeid & Gezondheid heeft hij vele jaren ervaring in (beleids)onderzoek op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en arbeidsgerelateerde curatieve zorg. 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling draagt ons een warm hart toe. Zij geven onze stichting op persoonlijke en professionele titel een kwaliteitsimpuls. Wij maken dankbaar gebruik van hun ervaring en expertise.

Prof. Dr. C.V. van Vuuren, bijzonder hoogleraar in het Strategisch HRM
Tinka van Vuren is bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij is actief betrokken bij de sector Arbeid & Organisatie en de sectie Arbeid & Gezondheid van het NIP. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Consult, onderdeel van de Algemene Pensioen Groep en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector. Daarvoor werkte zij als onderzoeker/adviseur en teammanager bij TNO Kwaliteit van Leven. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Voor haar indiensttreding bij TNO werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Directie Personele Zaken van VROM en op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tinka van Vuuren houdt zich al haar hele werkzame leven bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek wat betreft verzuim- en re-integratiebeleid in de bedrijfspraktijk en adviseren omtrent implementatie van beleid en kennisoverdracht. Zij heeft onderzoek verricht voor en advies gegeven aan onder meer de sociale partners in de gezondheidszorg, particuliere instellingen en bedrijven, branche-organisaties, arbodiensten, UWV, Raad voor Werk en Inkomen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wim Altena MBA, zelfstandig ondernemer
Wim Altena is ervaringsdeskundige als het gaat om met een chronische ziekte actief zijn op de arbeidsmarkt. In juni 2006 werd bij hem de diagnose terminale nierinsufficientie gesteld. Vanaf dat moment was hij aangewezen op dialyse. Na een succesvolle transplantatie in augustus 2013 is zijn bewegingsvrijheid weer fors toegenomen.

Hij begon zijn loopbaan als bemiddelaar bij Start Uitzendbureau in zijn geboorteplaats Oss. Via diverse managementfuncties trad hij uiteindelijk toe tot het landelijk directieteam van deze organisatie. In 2000 behaalde hij zijn master’s degree in Change Management en werd hij algemeen directeur van jobcoachingsorganisatie Start Kans, die later United Restart ging heten en tegenwoordig USG-Restart heet.

In juni 2005 begon hij als algemeen directeur van de werkorganisatie van vakbond Abvakabo FNV en ging hij zich dus vanuit een andere invalshoek met de arbeidsmarkt bezighouden. Momenteel werkt hij als ZZP-er en is hij nauw betrokken bij o.a. Start Foundation en De Normaalste Zaak. Wim’s managementfilosofie is gebaseerd op de combinatie van idealisme en resultaatgerichtheid in organisaties , vanuit deze invalshoek kijkt hij ook naar begrippen als inclusiviteit.

Dr. Evelien Brouwers, senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University
Evelien Brouwers is psycholoog en senioronderzoeker bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is als wetenschapper en als mens geïnteresseerd in herstelprocessen die mensen door kunnen maken nadat ze geconfronteerd zijn met ziekte. Hierbij gaat het niet per se om genezing, maar om het weer oppakken van de draad van na een ingrijpende periode. Haar expertise richt zich vooral op psychisch herstel, en zij heeft een speciale interesse in de rol van arbeid in herstelprocessen.

Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, richtlijngebruik door bedrijfsartsen, en de nadelige rol van stigma voor herstel. Evelien Brouwers ondersteunt de werkzaamheden van het Centrum Chronisch Ziek en Werk van harte en is daarom vereerd om deel uit te mogen maken van het comité van aanbeveling.

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling draagt ons een warm hart toe. Zij geven onze stichting op persoonlijke en professionele titel een kwaliteitsimpuls. Wij maken dankbaar gebruik van hun ervaring en expertise.

Prof. Dr. C.V. van Vuuren, bijzonder hoogleraar in het Strategisch HRM

Tinka van Vuren is bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij is actief betrokken bij de sector Arbeid & Organisatie en de sectie Arbeid & Gezondheid van het NIP. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Consult, onderdeel van de Algemene Pensioen Groep en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector. Daarvoor werkte zij als onderzoeker/adviseur en teammanager bij TNO Kwaliteit van Leven. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Voor haar indiensttreding bij TNO werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Directie Personele Zaken van VROM en op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tinka van Vuuren houdt zich al haar hele werkzame leven bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek wat betreft verzuim- en re-integratiebeleid in de bedrijfspraktijk en adviseren omtrent implementatie van beleid en kennisoverdracht. Zij heeft onderzoek verricht voor en advies gegeven aan onder meer de sociale partners in de gezondheidszorg, particuliere instellingen en bedrijven, branche-organisaties, arbodiensten, UWV, Raad voor Werk en Inkomen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wim Altena MBA, zelfstandig ondernemer

Wim Altena is ervaringsdeskundige als het gaat om met een chronische ziekte actief zijn op de arbeidsmarkt. In juni 2006 werd bij hem de diagnose terminale nierinsufficientie gesteld. Vanaf dat moment was hij aangewezen op dialyse. Na een succesvolle transplantatie in augustus 2013 is zijn bewegingsvrijheid weer fors toegenomen.

Hij begon zijn loopbaan als bemiddelaar bij Start Uitzendbureau in zijn geboorteplaats Oss. Via diverse managementfuncties trad hij uiteindelijk toe tot het landelijk directieteam van deze organisatie. In 2000 behaalde hij zijn master’s degree in Change Management en werd hij algemeen directeur van jobcoachingsorganisatie Start Kans, die later United Restart ging heten en tegenwoordig USG-Restart heet.

In juni 2005 begon hij als algemeen directeur van de werkorganisatie van vakbond Abvakabo FNV en ging hij zich dus vanuit een andere invalshoek met de arbeidsmarkt bezighouden. Momenteel werkt hij als ZZP-er en is hij nauw betrokken bij o.a. Start Foundation en De Normaalste Zaak. Wim’s managementfilosofie is gebaseerd op de combinatie van idealisme en resultaatgerichtheid in organisaties , vanuit deze invalshoek kijkt hij ook naar begrippen als inclusiviteit.

Dr. Evelien Brouwers, senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University

Evelien Brouwers is psycholoog en senioronderzoeker bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is als wetenschapper en als mens geïnteresseerd in herstelprocessen die mensen door kunnen maken nadat ze geconfronteerd zijn met ziekte. Hierbij gaat het niet per se om genezing, maar om het weer oppakken van de draad van na een ingrijpende periode. Haar expertise richt zich vooral op psychisch herstel, en zij heeft een speciale interesse in de rol van arbeid in herstelprocessen.

Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, richtlijngebruik door bedrijfsartsen, en de nadelige rol van stigma voor herstel. Evelien Brouwers ondersteunt de werkzaamheden van het Centrum Chronisch Ziek en Werk van harte en is daarom vereerd om deel uit te mogen maken van het comité van aanbeveling.

Belangenbehartiging

Op organisatieniveau behartigen wij de belangen van mensen met een chronische aandoening of beperking. Zo geven we regelmatig presentaties aan professionele beroepsgroepen die een grote rol spelen in de mogelijkheden voor chronisch zieke werknemers op het moment dat ze uitvallen of dreigen uit te vallen. Denk hierbij aan HR-afdelingen, arbeidsdeskundigen en casemanagers verzuim en bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Daarnaast geven we nationaal en internationaal presentaties over het thema chronisch ziek zijn en werk.


We zijn aangesloten bij:

  • Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.  
  • Fit for Work, een platform dat zich inzet voor werkbehoud bij een chronische aandoening. 
  • SAM Netwerk, een platform voor werkgevers op het gebied van loopbaan, mobiliteit en outplacement.
  • Registerplein beheert veertien beroepsregisters in het sociaal domein.  

Informatievoorziening

Ook houden we ons bezig met het opstellen en beschikbaar stellen van informatie voor mensen met een chronisch aandoening of beperking. Zo hebben we een informatie- en advieslijn waarbij we mensen deels op weg kunnen helpen maar ook kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties voor specifieke ondersteuning.

Denk hierbij aan vragen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie, wet verbetering poortwachter, communicatie over je ziekte en ervaringsdeskundigheid.

Nuttige documenten:

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Privacyverklaring

We zijn aangesloten bij:

We zijn aangesloten bij:

Registerplein     null        null             null

Registerplein

null


null


null