Centrum Chronisch Ziek en Werk reintegratie coaching bij ziekte 3
04/01/2024
2 min
0

Hoe werkt het als je iemand in dienst neemt die chronisch ziek is?

04/01/2024
2 min
0

Hoe zit het met uitval en verminderde productiviteit van aan medewerker die een chronische aandoening heeft? En wat betekent dat voor mijn kosten? 

Veel werkgevers willen misschien wel een medewerker met een kwetsbare gezondheid in dienst nemen, maar ze zien ertegenop omdat ze niet weten hoe ermee om te gaan.  

Toch is het belangrijk om te beseffen dat mensen met een chronische aandoening of beperking een heel 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan je organisatie. En dat de juiste ondersteuning een groot verschil maakt.

In dit artikel lees je dat de kans groot is dat ook jij als werkgever te maken gaat krijgen met werknemers met een chronische aandoening. En we geven je tips over hoe je hiermee om kunt gaan.

Het aantal werknemers met een kwetsbare gezondheid blijft toenemen

Zo’n 20 procent van de beroepsbevolking heeft een kwetsbare gezondheid en dit percentage blijft stijgen. Volgens de Arbo Unie zal in 2030 zelfs 1 op de 4 werknemers een chronische ziekte hebben, zoals kanker, longziekten, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten.

Het platform Fit for Work heeft zelfs aangegeven dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (58 procent) een chronische aandoening heeft, wat neerkomt op 9,9 miljoen mensen. Een chronische aandoening wordt gedefinieerd als een ziekte zonder uitzicht op volledig herstel.

Werken en een chronische ziekte: kan dat samengaan? Ja!

Veel mensen met een chronische ziekte willen blijven werken. Zo voelen ze dat ze volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. Gelukkig is blijven werken vaak goed mogelijk. Alleen wél met de juiste aanpassingen én met een gezonde balans tussen belasting en belastbaarheid. Het kan fijn zijn voor beide partijen als de werknemer daarin coaching krijgt van een loopbaanprofessional of (re-integratie)coach.

Als werkgever kun je veel doen om werk werkbaar te houden

Volgens de Arbo Unie zijn veel werkgevers op dit moment nog niet voldoende voorbereid op het omgaan met chronisch zieke werknemers. Driekwart van de organisaties schiet tekort in de begeleiding, en bijna de helft neemt geen maatregelen om uitval te voorkomen.

Best alarmerende cijfers als je bedenkt dat bijna 10 miljoen werkende Nederlanders een chronische aandoening hebben. Maar als je ervoor openstaat, kun je als werkgever heel goed bijdragen aan de inzetbaarheid van een zieke medewerker. Op een manier die voor beide partijen prettig is.

Wat kun je doen? We geven 4 tips

1. Bespreek praktische aanpassingen met je werknemer

Je komt al heel ver met een aantal praktische aanpassingen voor de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Flexibele werktijden aanpassen aan de behoeften van de werknemer.
  • Fysieke aanpassingen op de werkplek, thuis of onderweg.
  • Meer autonomie in werk, zodat iemand kan werken wanneer hij energie heeft.
  • Rekening houden met medische benodigdheden, zoals medicatie of therapieën.

Deze aanpassingen kun je alleen doen – en blijven aanscherpen – als je voortdurend open in gesprek blijft met je werknemer.

2. Bespreek met je werknemer over hoe open jullie zijn over de aandoening

Voor werknemers is het vaak een uitdaging om te beslissen in hoeverre zij hun chronische aandoening delen met collega's. Bekijk samen met je werknemer of het relevant is voor de functie.

Als de aandoening invloed heeft op de belastbaarheid, moet dit besproken worden met collega’s. Want dan kun je samen zoeken naar oplossingen. Is het niet relevant voor de functie, dan kan het fijn zijn voor de werknemer als het juist niet besproken wordt op de werkvloer.

3. Houd rekening met het concept van levend verlies

Bij progressieve chronische aandoeningen nemen mensen in de loop van de tijd afscheid van steeds meer mogelijkheden. Dit wordt ook wel 'levend verlies' genoemd. Het is belangrijk dat je je als werkgever hier bewust van bent. Want elke achteruitgang brengt opnieuw rouwervaringen met zich mee voor de werknemer.

4. Schakel ons in voor advies, coaching of begeleiding

Heb je behoefte aan advies of een sparringpartner om te bespreken hoe je om kunt gaan met een werknemer met een kwetsbare gezondheid? Ons team bestaat uit arbeidsdeskundigen, loopbaanprofessionals, re-integratieadviseurs en coaches. We kunnen in alle opzichten met je meedenken.

Reacties