Samen staan we sterk(er)

Samen staan we sterk(er)

Vanuit onze gedeelde missie werken we samen met patiëntenorganisaties. 

Vanuit onze gedeelde missie werken we samen met patiëntenorganisaties. 


Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk is ontstaan vanuit de Reumapatiëntenbond. Al sinds onze oprichting in 2012 werken we nauw samen met meer dan 30 patiëntenorganisaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van ziektebeelden, mogelijkheden en hulpmiddelen. 


Samen met patiëntenorganisaties voeren we projecten uit voor mensen met een kwetsbare gezondheid.


Zoals de opleiding Ervaringsdeskundig Professional, de training Ervaringsdeskundige Cliëntondersteuners en verschillende schrijf- en ontwikkeltrajecten.

"De opleiding Ervaringdeskundig Professional is uniek vanwege de combinatie van leren coachen, ontwikkelen, zelfinzicht en levenservaring vanuit de invalshoek van de patiënt."

ReumaZorgNederland

"We zijn blij met Centrum Chronisch Ziek & Werk en zien voor de toekomst veel mogelijkheden om te komen tot een betere begeleiding van mensen met een chronische ziekte/ beperking."


RSI vereniging

"De opleiding Ervaringdeskundig Professional is uniek vanwege de combinatie van leren coachen, ontwikkelen, zelfinzicht en levenservaring vanuit de invalshoek van de patiënt."

ReumaZorgNederland

"We zijn blij met Centrum Chronisch Ziek & Werk en zien voor de toekomst veel mogelijkheden om te komen tot een betere begeleiding van mensen met een chronische ziekte/ beperking."


RSI vereniging

     
 

 null

null 

null

null
null
null
null

null
null
null

null
null
null

null

null

null

 null

null
null

"We hebben de afgelopen jaren 4 coaches en 11 cliëntondersteuners laten opleiden. De trainingen gaven de coaches en cliëntondersteuners een gedegen basis en hebben bijgedragen aan de persoonlijke groei van de deelneemsters. Wij blijven graag samenwerken om zo de positie van onze leden en mensen met chronische aandoeningen in de samenleving te versterken."

Turner Contact Nederland 

"De Contactgroep Marfan is in het rijke bezit van 2 ervaringsdeskundige coaches en 4 cliëntondersteuners. Met de voeten midden in de wereld van de patiënt en de patiëntenvereniging wisten zij een mooi resultaat te bereiken. Onze coaches voelen zich verrijkt en onze vereniging is uitgebreid in aanbod en service voor mensen met het Marfan syndroom."


Contactgroep Marfan

null 
null

null

null 


null


null

null

null

null

null
null
null

"MS Vereniging Nederland heeft de afgelopen jaren haar leden de mogelijkheid geboden de training Ervaringsdeskundig Professional van Centrum Chronisch Ziek & Werk te volgen. Deze coaches zijn voor onze achterban van grote betekenis."

MS Vereniging Nederland

     
      null       null        null         null       


 null          null      null    

  null        null        null          null   


"We hebben de afgelopen jaren 4 coaches en 11 cliëntondersteuners laten opleiden. De trainingen gaven de coaches en cliëntondersteuners een gedegen basis en hebben bijgedragen aan de persoonlijke groei van de deelneemsters.

Wij blijven graag samenwerken om zo de positie van onze leden en mensen met chronische aandoeningen in de samenleving te versterken."

Turner Contact Nederland 

"De Contactgroep Marfan is in het rijke bezit van 2 ervaringsdeskundige coaches en 4 cliëntondersteuners. Met de voeten midden in de wereld van de patiënt en de patiëntenvereniging wisten zij een mooi resultaat te bereiken.

Onze coaches voelen zich verrijkt en onze vereniging is uitgebreid in aanbod en service voor mensen met het Marfan syndroom."

Contactgroep Marfan

  null            null        null


    null         null        null       null     null   null

"De training Ervaringsdeskundig Cliëntondersteuner is zeker van toegevoegde waarde. Mensen die met vragen zitten verder helpen doet elke patiëntenvereniging natuurlijk graag, maar het komt vooral aan op een goede wijze van communiceren met de vragensteller aan en het in beeld hebben van je eigen grenzen hierbij." 

Belangenvereniging van Kleine Mensen

"We hebben de samenwerking met Centrum Chronisch Ziek & Werk als heel zinvol en erg prettig ervaren. De begeleiding om tot een goede keuze te komen van een kandidaat voor de training Ervaringsdeskundige Coach was gedegen. De expertise en met name de ervaringsdeskundigheid bij de training was waardevol."

MS/CVS Stichting Nederland

              null   null    null                   null     null      null                 null     null     null    null


"MS Vereniging Nederland heeft de afgelopen jaren haar leden de mogelijkheid geboden de training ervaringsdeskundig professional van Centrum Chronisch Ziek & Werk te volgen. Deze coaches zijn voor onze achterban van grote betekenis."

MS Vereniging Nederland

"Centrum Chronisch Ziek & Werk  heeft een aantal jaren coaches voor ons opgeleid. Onze leden voelen zich daardoor direct begrepen; ze weten dat de coach een goede training achter de rug heeft om hun te begeleiden in hun moeilijke situatie."

Poly-Artrose Lotgenoten vereniging

Wil je als patiëntenorganisatie ook met ons samenwerken of wil je een van je leden laten begeleiden door een van onze ervaringsdeskundige coaches? Neem contact op voor een verkennend gesprek.